Tjenester næring

Forarbeid

Finavretting med asfaltutlegger

Asfaltering

Vi hjelper deg med asfaltering og hullapping

Vi utfører små og store prosjekter innen asfaltering.

Håndlegging samt maskinutlegging

Veimerking

Vi leverer veimekering

Vi merker parkingsplasser, fotgjengeroverganger og korte veistrekninger.

Skjæring av asfaltkanter

Asfaltfresing

Salg og transport av fresemasse

Kumpigging