TJENESTER NÆRING

Forarbeid

Avretting og klargjøring. Vi utfører masseutskifting og fundamentering av gårdsplasser, veier og plasser.
Ved behov finner vi løsninger for overvannshåndtering.

Finavretting med asfaltutlegger

Avrettingsarbeid. Både med utlegger og manuelt.

Asfaltering

Hullapping, fresing og asfaltering. 

Håndlegging samt maskinutlegging

Veimerking

Vi leverer veimekering

Vi merker parkingsplasser, fotgjengeroverganger og korte veistrekninger.

Skjæring av asfaltkanter

Asfaltfresing

Salg og transport av fresemasse

Kumpigging